W&M Psychologen

positieve psychologie

< homepage

‘Positieve psychologie is de wetenschappelijke studie over dat wat de meeste waarde geeft aan het leven. Het is een oproep voor de psychologische wetenschap en praktijk om net zoveel aandacht te besteden aan zowel sterktes als valkuilen; geïnteresseerd in het bouwen van de beste dingen in het leven als in het repareren van het ergste; en gericht op het leven van normale mensen te vervullen als op genezing van pathologie. Nergens zegt of impliceert deze definitie dat de psychologie de zeer reële problemen die mensen ervaren negeert of verwerpt. Nergens wordt gezegd of geïmpliceerd dat de rest van de psychologie moet worden weggegooid of vervangen. De waarde van positieve psychologie is het aanvullen en uitbreiden van de probleemgerichte psychologie die al decennia lang dominant is’ [Voetnoot].

In de praktijk praten we over focus op persoonlijke groei.
We analyseren en bespreken de sterke kanten van mensen om hen als individuen (onderdeel van een organisatie / gemeenschap) voorspoed te laten zoeken. Wij geloven dat mensen een zinvol en bevredigend leven willen leiden en daarom willen cultiveren wat het beste in zichzelf is en versterken van ervaringen van succes en geluk door een Positieve Attitude (mindset) aan te nemen.

Voetnoot
Definitie door Christopher Peterson (Februari 18, 1950 – Oktober 9, 2012) was een professor aan de Universiteit van Michigan en wetenschappelijk directeur van de VIA Institute on Character. Hij was co-auteur van het boek Character Strengths and Virtues.

 

< homepage