W&M Psychologen

coaching

< homepage

inleiding en definitie
Coaching is een vorm van begeleiding gericht om mensen in positieve zin te veranderen en inzicht te geven in hun gedrags (veranderings)mogelijkheden. De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) hanteert sinds 2004 de volgende definitie:

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de coachee aanzet tot effectief gedrag door:
– bewustwording en persoonlijke groei
– het vergroten van zelfvertrouwen en
– het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Vanuit onze visie (positieve psychologie, waarderende dialoog en concrete oplossingen) kunnen wij ons goed aansluiten bij deze definitie. Belangrijk voor W&M psychologen is het opwekken van motivatie bij de coachee om verandering in gang te zetten en hieraan richting te geven. Daarnaast hanteren wij een zekere mate van flexibiliteit qua aanpak om niet te strict aan een bepaalde structuur of begeleidingsvorm vast te zitten. Aanverwante methodes en inzichten vanuit begeleidingsvormen als counselling, mentoring, training en (klinische) therapie kunnen een meerwaarde bieden aan het coachingsproces en zullen desgewenst worden ingezet. De coachee heeft daar zelf ook een groot aandeel in. De manier waarop kennis wordt opgedaan of wordt ingezet om tot inzicht te komen is voor ons ondergeschikt (met de voorwaarde dat de coach professionele en kwalitatieve inzichten geeft). Hoogste doel is dat de coachee van inzicht naar leren en direct inzetten gaat om zo zijn/haar mogelijkheden optimaal te benutten.


Werkwijze
Een compact coaching traject bestaat uit een intake, zes sessies en een eind evaluatie met de organisatie. Indien nodig wordt een tweede intake, een uitgebreide intake met (HR)management, een tussentijdse of extra eindevaluatie gepland.

Tijdens de intake wordt de vraag voor coaching geïdentificeerd. Deze vraag of vragen worden voorgelegd aan de (HR)manager en beschouwd als het coaching contract met de coachee. Daarnaast wordt van beide kanten ervaren of er een gelijkgestemde connectie is oftewel ‘klik’.


Proces

Het proces van de coaching sessies zelf is opgebouwd uit twee fasen.

Tijdens de eerste fase staat oriëntatie en reflectie centraal. De vraag voor coaching wordt besproken, verfijnd en omgevormd tot doelstellingen voor verandering. Uitgebreid psychologisch onderzoek zal worden uitgevoerd indien nodig. Bovendien zullen alle mogelijke informatiebronnen worden aangeboord zoals 360 graden feedback, prestatiebeoordelingen, voorgaande testresultaten, enz. Aan het eind van deze fase worden de doelstellingen geherformuleerd, met inbegrip van de oplossing en de gewenste eindresultaten.

Tijdens de tweede fase staat verandering en verankering centraal. De coachee is actief bezig tussen de sessies met zijn/haar veranderingsdoelstellingen. Wanneer het coachingsprogramma geïnitieerd wordt door de organisatie, wordt in deze fase normaliter de organisatie betrokken met behulp van de methode “feed-forward”. De coachee houdt nu logs bij. De coaching sessies worden gebruikt om de voortgang en reflectie op nieuwe initiatieven te bespreken. Indien nodig kan een trainer / act(eur/rise) worden betrokken die aan specifieke gedrags- of communicatieve vaardigheden werkt.

Een eindevaluatie zal worden gehouden om te reflecteren op resultaten, oplossingen en merkbare gedragsveranderingen.


Voorwaarden
Een voorwaarde voor succes is dat de coachee een duidelijk verlangen heeft om verandering te bewerkstelligen. Het veranderingsproces hoeft niet oncomfortabel te zijn, maar vereist doorzettingsvermogen. Vaak moeten onbewust ingesleten gedragspatronen worden doorbroken en dat vereist inspanning.

Een andere voorwaarde voor succes is een actieve participatie van de coachee. Hij/zij schrijft een rapport (log) na elke sessie en doet voorstellen voor de agenda van de volgende zitting. Bedachte oplossingen zullen worden genomen en de voorgestelde boeken en artikelen bestudeerd.

De coach beloofd actieve participatie en bouwt voort op de zelfwerkzaamheid van de coachee. De coach speelt actief in op de initiatieven van de coachee.

Een voorwaarde voor het succes van coaching op initiatief van de organisatie is de steun van de (hr)opdrachtgever in de vorm van ondersteuning bij vorminggeving van de coaching vragen en een actieve betrokkenheid bij het hele proces van de coachee. Evaluatie vindt altijd plaats in de driehoek coachee, (hr)opdrachtgever en coach.


Beroepscode
De relatie tussen coach and klant is strikt vertrouwelijk.

W&M psychologen zijn registreerde psychologen bij het NIP (Nederlands Instituut voor psychologen) en werken volgens de beroepscode van deze beroepsvereniging voor psychologen met betrekking tot assessment en coaching. Daarnaast zijn geassocieerde psychologen, acteurs of adviseurs werkzaam voor W&M psychologen gecertificeerd voor en door verschillende erkende Nederlandse of Europese beroeporganisaties en mag u hier gerust naar vragen indien gewenst.

Interessante referenties met betrekking tot de definitie van coaching:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coaching
http://www.nobco.nl/kenniscentrum/wat-is-coaching/definities

 

< homepage